Uddannelseslæge

  •  Klinikken uddanner unge læger, derfor vil du ofte blive tilbudt en tid hos en ung kollega.
    Vi faste læger vil følge med i din behandling.
  •  Hvis du er læge og tænker på at blive uddannelseslæge hos os kan du finde information på praksismatch.dk


Klinikkens uddannelseslæger pr. 2019:

Uddannelseslæge Casper Sarup:
Capser
Fra 01.02.19 – 31.07.21 er Casper her en dag om måneden.
Fra 01.08.21 – 31.01.22 er Casper her fuldtid.

Uddannelseslæge Marisa Hermann:
Marisa
Født 1988. Uddannet læge i 2017 fra Københavns Universitet.
Marisa har tidligere arbejdet i: Lægepraksis, på Ortopædkirurgisk Afdeling, Skadestue og på Mavetarmkirurgisk Afdeling.
Marisa ønsker at uddanne sig til speciallæge i almen medicin og er i den forbindelse i praksis fra marts til august 2019.
Hun bor med sin familie i Roskilde.